Rejestracja spółki z o.o.

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością możemy założyć bardzo szybko. Możliwe jest także uniknięcie wysokich kosztów notarialnych. Wszystko to za sprawą rejestracji internetowej. Platforma elektroniczna umożliwia wygenerowanie i podpisanie umowy spółki bez konieczności wizyty u notariusza i ponoszenia dodatkowych kosztów. Platforma dostarcza szablon umowy spółki, który podczas rejestracji możemy nieznacznie modyfikować, a następnie na jej podstawie, za pośrednictwem portalu, przygotować i wysłać dokumenty do Sądu.

Dla wszystkich, którzy obawiają się formalności, biurokracji i wysokich kosztów związanych z zarejestrowaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przygotowaliśmy krótki przewodnik rejestracji spółki z o.o. przez internet.

1 – Określenie podstawowych danych spółki

Przed rozpoczęciem całego procesu należy określić nazwę spółki, przedmiot działalności, wspólników, sposób reprezentacji, wnoszone wkłady oraz ich wartość. Przydatne jest przygotowanie sobie wszystkich danych personalnych.

2 – Wygenerowanie umowy spółki oraz złożenie wniosku do KRS

Każdy z wspólników będący jednocześnie członkiem organu tworzącej się spółki musi internetowo zawrzeć umowę spółki poprzez złożenie swojego elektronicznego podpisu. Podpisać można na trzy sposoby: podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub podpisem MS. Podpis MS jest to podpis funkcjonujący tylko podczas składania wniosku do KRS dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Najpierw należy założyć konto na stronie ekrs.ms.gov.pl oraz aktywować w zakładce „Moje konto” profil MS. Złożenie podpisu polega na wpisaniu hasła używanego przy logowaniu w momencie podpisywania dokumentu. Podpis ten nie wymaga uwierzytelniania.

Po zawiązaniu umowy spółki osoby odpowiedzialne powinny wypełnić, wygenerować oraz podpisać pozostałe dokumenty niezbędne do złożenia wniosku. Ostatnim krokiem jest dokonanie płatności za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Po uzyskaniu wpisu do KRS mamy już w pełni zarejestrowaną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Co do zasady po dokonaniu opłaty sądowej w kwocie 350 zł (250 zł tytułem opłaty sądowej i 100 zł za wpis do KRS) oraz złożeniu wniosku do KRS, w pełni zarejestrowana spółka jest po około 24h.

3 – Wpis do KRS, NIP i REGON oraz VAT

Po uzyskaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, dane nowej spółki są przekazywane do pozostałych urzędów rejestrowych, w celu uzyskania numeru NIP i REGON. Informacja o NIP i REGON pojawia się zazwyczaj po około 3 dniach od daty rejestracji spółki. Zaświadczenie o ich otrzymaniu jest dostarczane wraz postanowieniem odpowiedniego Sądu Rejonowego. Przy wniosku o NIP i REGON nie jest wymagana żadna dodatkowa opłata. Aby stać się podatnikiem VAT należy złożyć wniosek do Urzędu Skarbowego na druku VAT-R.

4 – Wyrobienie pieczątek firmowych oraz Założenie Rachunku Bankowego

Znacznym ułatwieniem podczas procesu prowadzenia działalności nowo powstałej spółki jest wyrobienie jej pieczęci firmowej. Rachunek bankowy spółki jest również jednym z niezbędników. Jego rola rozpoczyna się już na etapie wnoszenia wkładów pieniężnych do spółki. Wybór banku należy do wspólników lub zarządu.

5 – Dobór odpowiedniego biura rachunkowego

Zapewnienie odpowiedniej obsługi księgowej jest jednym z najważniejszych punktów prowadzenia jakiejkolwiek działalności. Pilnowanie terminów, rozliczeń oraz czuwanie nad fakturami to podstawa sprawnego działania firmy z punktu prawnego jak i również organizacyjnego.

6 – Dopełnienie wszystkich formalności w urzędach

Informacje, które potwierdzają rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawarte w KRS to dane podstawowe spółki. Następnie trafiają one do Centralnego Rejestru Płatników Składek a ZUS i GUS gromadzą kolejne dane dodatkowe. Informacje składane do poszczególnych urzędów są obowiązkami każdej spółki.

Do Urzędu Skarbowego nowa spółka powinna złożyć również dane uzupełniające na druku NIP-8. Termin na złożenie tego druku wynosi 21 dni od dnia zarejestrowania .

7 – Rozliczenie Podatku od czynności cywilnoprawnych

Spółka musi rozliczyć się z PCC. Należy złożyć deklarację PCC-3 oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy spółki. Stawka PCC od umowy spółki wynosi 0,5% liczonego od wartości wkładu wniesionego do spółki, pomniejszonego o poniesione już koszty np. koszt opłaty sądowej.

Dodaj komentarz